Միավորել հովացման, ջեռուցման և էներգիայի համակարգը